<!-- Pomoce naukowe :) --> <h1><a href="http://www.wsus.za.pl/">Pomoce naukowe :)| wsus</a> </h1> <p>Strona z materiałami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej</p> Pomoce naukowe :)<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>